Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 1025
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
44161638: Adrián Gajdoščák
34819681: Adriana Hrehová
37004425: Adriána Karaščáková
36831514: AGAM s.r.o.
34820701: Agáta Otavková
31713238: AGRIFOP, a.s.
36458538: ALCAST, a.s.
40902455: Alena Banduričová
40900819: Alexander Bodnár - ALBO
34820272: Alexander Ceklar
40900231: Alexander Rudy
36471381: ALFA - SV, s.r.o.
34821121: Andrej Andruch-ELSERV
34819541: Andrej Cima
41959027: Andrej Čorňak
44489714: Andrej Jurov
43064710: Andrej Kapraľ
43597548: Andrej Kohutanič
40113086: Andrej Pašek - PLYNOSERVIS
10683275: Andrej Repko Revízie a opravy výťahov